Inwoning in Huis de Lange is beskikbaar.Die losiesgeld beloop tans R1980 per kwartaal.Losiesbeurse vir behoeftige koshuisgangers is beskikbaar.

L.W. Koshuis is naweke gesluit.